/ Allmänt /

ADHD – 6 månader senare

Mycket har förändrats de senaste sex månaderna sedan jag fick min diagnos ADHD. Förändringarna i sig är inte stora på det sättet att det skett en personlighetsförändring utan mer åt det hållet att min vardag gått från att ha bestått av flera olika trådar, alla med sin egen riktning, till en enda tråd. En tråd som går att följa.

Denna förändring att inte hoppa på nya projekt (skapa nya trådar) ligger i grund och botten att jag inte längre finner minsta lilla sak lika superfascinerande som tidigare. Tidigare ville jag göra allt på grund av att allt var intresseväckande. Det ena intressanta projektet avslutades abrupt pga. ett nytt intressant projekt. Jag känner inte längre att det jag finner vara intressant kontrollerar mig utan idag är det jag som kontrollerar mina intressen. En liten skillnad med stor förändring.