/ Allmänt / Äventyrslista 2014 /

ÄVENTYRSLISTAN 2014

Här är en lista på de äventyr som gjort 2014. Listan kommer växa allt eftersom tiden går och förhoppningsvis så är listan mycket längre än 2013. Målet för 2014 äventyr är att avverka en distans på mer än 2000km.
 

Lista på äventyr 2014!
  1. Bungy Pump - 45km
Distans som kvarstår: 1955km    Tid som kvarstår: 11månader 4 dagar